สั่งซื้อสินค้าและบริการ

ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ

Web Hosting
รหัสสินค้า Enterprise ชื่อสินค้า ราคา4500บาท


Web Appilication List

iResort เว็บไซต์โรงแรม รีสอร์ท พร้อมระบบจัดการข้อมูล 15,000.00
iGovernment เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 15,000.00
iCatalog เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ 8,900.00

ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ

username ใช้เป็นอีเมล์ ต้องเป็นเมล์ที่สามารถเช็คได้

เพราะรายละเอียดต่างๆ จะส่งให้ทางเมล์นี้

รหัสผ่าน ไม่ควรใช้รัหสผ่านเดียวกับที่อยู่อีเมล์

ข้อมูลสมาชิก

หากไม่มีใส่ N/A